w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna O gminie Położenie
large small default
PDF Drukuj Email

 Położenie 

         Gmina Lipie położona jest w północnej części województwa śląskiego. Jest jedną z dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu kłobuckiego. Sąsiaduje z gminami: od północy z gminą Działoszyn i gminą Pątnów, od zachodu - z gminą Rudniki, od południa z gminą Krzepice i Opatów, a od wschodu – z gminą Popów.

             Zajmuje obszar 99 km2, który jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, geologii, hydrologii i botaniki. Według podziału fizycznogeograficznego gmina położona jest na Wyżynie Śląsko – Krakowskiej, w obrębie dwóch jednostek: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego. Pod względem hydrograficznym obszar ten obejmuje dorzecze Liswarty –lewego dopływu Warty.


            Lipie to malownicza gmina o dużych walorach historycznych i przyrodniczych. Pośród pięknych krajobrazów, skałek wapiennych, lasów i łąk, kryją się zabytki architektury o bogatej historii, owiane tajemniczymi opowieściami i legendami. Duża różnorodność przyrodnicza, krajobrazowa oraz bogata historia zachęcają do wypoczynku, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Północno – wschodnią cześć gminy należy do otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tu 3 rezerwaty przyrody: „Szachownica”, Bukowa Góra” i „Stawiska”.Przez tren gminy prowadzi turystyczny szlak rezerwatów przyrody, znakowany na niebiesko zaczynający się w Blachowni, biegnący przez rezerwaty Szachownica, Węże, Dąbrowa w Niżankowicach, Mokry Las, do przystanku PKP Chorzew Siemkowice.

           Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad połowę jej powierzchni, w tym większość to grunty orne. Największy areał zasiewów stanowi uprawa zbóż: żyta, jęczmienia, mieszanek zbożowych. Lasy natomiast stanowią 31,8%.

          Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 345 podmiotów gospodarczych. Większość firm zajmuje się działalnością handlową i usługami budowlanymi.

          Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości, z czego 19 to wsie sołeckie: Albertów, Brzózki, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lipie, Lindów, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda. Miejscowości bez statusu sołectwa to Chałków i Troniny.

         Gmina posiada sieć wodociągową i częściowo sieć kanalizacyjną. Od 2007 roku działa gminna oczyszczalnia ścieków.

            Połączenie komunikacyjne zapewniają: droga krajowa nr 42 Działoszyn – Jaworzno, oraz liczne drogi powiatowe i gminne.