w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna POMOC UKRAINIE
large small default
PDF Drukuj Email

 

PL

303d6819d51d43ef8fe8bd369da90db8-0001

 


 

rady ulotka praca PL rady ulotka praca UKR

pomoc-dzieciom-ulotka-infopl-eng-ua v3 3-1pomoc-dzieciom-ulotka-infopl-eng-ua v3 3-3

 


 

Ukraina---ulotka-PL Ukraina---ulotka-UKR

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE
I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia ustalona zgodnie z rozporządzeniem wynosi 40 zł dziennie za osobę.

Wniosek obejmuje czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie.

Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605).

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w godzinach pracy urzędu.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie,
w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

  • Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  • Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIU
  • Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

POMOC PRZEZNACZONA JEST DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICĘ OD 24 LUTEGO 2022r. I SĄ WPISANI DO REJESTRU PESEL.

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт  Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.

  • Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.
  • Заяву на одноразову грошову допомогу можна подати у GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIU
  • Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ДОПОМОГА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕТНУЛИ КОРДОН З 24 ЛЮТОГО 2022 І ЯКІ ВНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ PESEL.

Wniosek


Sprawy Urzędowe dla obywateli Ukrainy

- dodatkowe godziny pracy Urzędu Gminy Lipie

Szanowni Państwo, informuję, że obywatele Ukrainy objęci specustawą i przebywający na terenie gminy Lipie, mogą załatwiać sprawy urzędowe związane z legalizacją pobytu w Polsce i uzyskaniem świadczeń pomocowych w standardowych godzinach pracy Urzędu oraz dodatkowo w dniach 19 marca br. (sobota), 20 marca br. (niedziela) i 26 marca br. (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Mając na uwadze sprawną obsługę interesantów, proszę, aby osoby planujące w najbliższych dniach wizytę w Urzędzie, dokonały wcześniejszej telefonicznej rezerwacji jej terminu. W sprawach dokonania rejestracji pobytu, nadania numeru PESEL, założenia Profilu Zaufanego (PZ) oraz przekazania danych do Rejestru Danych Kontaktowych pod numerem 34/ 318 80 32-35 wew. 41 i 44. W kwestii uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz zasiłku rodzinnego tel. 34/ 318 80 32-35 wew. 52 i 54.

Jednocześnie przypominam, że do skutecznego załatwienia spraw formalnych niezbędne jest posiadanie stosownych dokumentów, pozwalających ustalić tożsamość danej osoby (nawet tych nieaktualnych) - paszport, prawo jazdy, dokument podróży, Kartę Polaka, akt urodzenia itp. oraz aktualnego zdjęcia o wym. 35 x 45 mm, a w przypadku wyrażenia chęci założenia Profilu Zaufanego oraz przekazania danych do Rejestru Danych Kontaktowych - polskiego numeru telefonu i adresu mailowego.

Z wyrazami szacunku

Bożena Wieloch

Wójt Gminy Lipie

uaУкраїнська версія


 

274728304 3201156026818693 3123465144200879677 n

więcej...


NIE UFAJ BEZGRANICZNIE - nie stań się ofiarą handlu ludźmi!

1460x616Informacja Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej i Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA dla obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską.

Ulotka AU

UlotkaEN

Ulotka PL


 

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy [PL/EN/UA/RU]

pl

więcej...


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy!

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України.

Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 


Pomoc dla uchodźców

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i migracją osób z terenów objętych działaniami wojennymi do naszego kraju, zwracam się z prośbą do mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu gminy Lipie, którzy chcieliby zaoferować swoją pomoc poprzez nieodpłatne zakwaterowanie lub zatrudnienie przybyłych osób, o zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Gminy Lipie (tel. 34/318 80 32-35).Oferty mieszkańców gotowych udostępnić lokale dla uchodźców lub zaoferować pomoc innego rodzaju mogą być przekazywane także do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel.: 784 926 197 - całodobowy telefon alarmowy).

Z wyrazami szacunku

Bożena Wieloch

Wójt Gminy Lipie